2. Ποια μέρη του αυτοκινήτου είναι τα πιο εύφλεκτα

Τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι από τα πιο εύφλεκτα μέρη.