Διαφορές μεταξύ με και χωρίς Start-Stop

Ο εγκέφαλος του αυτόματου κιβωτίου συνομιλεί με τον αντίστοιχο του κινητήρα.